เวลาข่าวจาก NKK ClassNet
NKK ClassNet Keys Feature
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ทุกท่าน เข้าสู่ระบบการจัดการเรียนการสอน Online โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในNKK ClassNet เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่หลากหลาย นำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียนNKK ClassNet

ระบบ LMS: Learning Management System

สำหรับการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ เพื่อเด็กไทยจะได้มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย เท่าเทียมกันทุกคน


ดูรายละเอียดต่อที่นี่...

 

ภาพกิจกรรม (Click ที่รูปเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)

 

:: ค้นหาสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ::
:: เขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ::
แวะเยี่ยมชมเวบไซต์ของ
ระดับอุมศึกษาทั่วประเทศ
 


Copyright ©2002 e-Saan ClassNet
Khon Kaen Thailand 40000
Tel: +66 (1) -8730334
<
E-mail: poomin499@gmail.com